Asociación de Pulpeiros do Carballiño – Branding

Asociación de pulpeiros do Carballiño

A Asociación de pulpeiros é unha organización que traballa conxuntamente para asentar os valores dunha profesión como é a dos pulpeiros.

Asociación de pulpeiros do Carballiño
Os pulpeiros Do Carballiño levan o nome da nosa vila por todo o mundo amosan a nosa tradición, a nosa cultura e gastronomía e fan que moita xente se achegue ao Carballiño a probar o reclamo. Unha das profesións mais antigas da nosa zona.

A IMPORTANCIA DO POBO

Para nós é importante e representativo traballar nesta marca, pois queremos que simbolice un sello de calidade que poidan levar aló onde vaian.

A IMPORTANCIA DO POBO

Pulpeiros do Carballiño

Pulpeiros do Carballiño

Resultado

Unha imaxe unificada que aboga pola sinceleza, o valor do tradicional así como a figura máis representativa do pulpeiro ou pulpeira por enriba do producto.

Resultado