Construcciones Míllara

Millara

Construccións Míllara, adicada á construcción e rehabilitación de viviendas.

Millara
Para a realización da súa imaxe corporativa e a súa páxina web basámonos sobretodo na estética do seu negocio e dos seus traballos.

Sofisticado e Técnico

Unha web que reflexe os valores da empresa.

Sofisticado e Técnico
Páxina web responsive na que poderás ver os servizos que leva a cabo así como os proxectos realizados.

Web Tratante

Web Tratante 🌟 ~Este servicio web inclúe hosting , dominio , certificado SSL, asistencia telefónica e configuración de ata 3 contas de correocorporativa. En canto a deseño, o formato empregado é Wordpress. O servizo inclúe un briefing inicial para estudar os referentesbásicos de estilo, gama cromática e tipografías de uso da marca para a plataforma web. Ademáis inclúe 4 seccións (inicio, servizos,galería e contacto) e configuración do SEO BÁSICO. Esta web é autoxestionable e está adaptada a tódolos dispositivos devisualización. Por último, esta web ofrece una formación de aproximadamente 2 horas para ensinar a manexar os apartados aousuario.

Web Tratante
Hai Trato ! Da a coñecer o teu negocio máis aló das súas paredes coa web corporativa máis completa.

Resultado

Unha web fresca e atrevida

Resultado