Habana abogados

Habana Abogados

O DESPACHO Cremos na especialización, resultado de traballar sobre unha materia unha e outra vez, o que nos permite coñecer todos os enfoques legais e casuísticas xurídicas posibles, desta forma podemos ofrecerlle a resposta legal máis acertada, aquela que se axuste á realidade do resultado que se pode esperar na resolución do seu problema. Temos o convencemento que #ante os Xulgados e Tribunais non basta con ter a razón , senón que hai que demostrala, por iso en Habana Avogados sabemos que o éxito radica en defender os intereses dos nosos clientes cunha boa estratexia, argumentos sólidos e vehemencia, traballando cada asunto desde o principio con plena dedicación.

Habana Abogados

Web Tratante

Web Tratante 🌟 ~Este servicio web inclúe hosting , dominio , certificado SSL, asistencia telefónica e configuración de ata 3 contas de correocorporativa. En canto a deseño, o formato empregado é Wordpress. O servizo inclúe un briefing inicial para estudar os referentesbásicos de estilo, gama cromática e tipografías de uso da marca para a plataforma web. Ademáis inclúe 4 seccións (inicio, servizos,galería e contacto) e configuración do SEO BÁSICO. Esta web é autoxestionable e está adaptada a tódolos dispositivos devisualización. Por último, esta web ofrece una formación de aproximadamente 2 horas para ensinar a manexar os apartados aousuario.

Web Tratante
Hai Trato ! Da a coñecer o teu negocio máis aló das súas paredes coa web corporativa máis completa.